Usluge i
projekti

Razvoj i implementacija procesa upravljanja radnim učinkom

Zvuči li Vam ovo poznato?

Ana je zadnjih tjedana ostajala dugo u uredu kako bi ispunila zadani rok projekta. Kako biste nagradili njezin dodatni angažman, planirali ste sutra razgovarati s njom i dati joj „extra“ nagradu.

Drugi dan stižete na posao i otvarate mail koji je zahtijevao trenutnu akciju. Isto Vam se događa i dan iza…

Nakon nekoliko dana, shvatili ste da niste odradili planirani razgovor s Anom…A po uredu se već počela širiti priča kako trud djelatnika Vašeg odjela uvijek ostane neprimjećen…

S gotovo besplatnim nagradama, menadžeri mogu uživati u benefitima produktivnijih timova. Što je još iznenađujuće, upravo tim nagradama teži većina djelatnika!

Što se postiže sustavom upravljanja radnim učinkom?

 • jasni standardi radnog učinka i kvalitete rada
 • jasno definirane uloge, ciljevi i očekivanja
 • praćenje realiziranih ciljeva i mogućnost poboljšanja
 • donošenje odluka o nagrađivanju temeljem objektivnih i definiranih kriterija
 • poticanje razvoja (razlike između željene i trenutne razine znanja i kompetencija)
 • prepoznavanje djelatnika visokog razvojnog potencijala
 • poboljšanje učinkovitosti cijele kompanije i ostvarenja poslovnih ciljeva

Pri postavljanju modela, preporučamo sljedeće korake:

 1. Priprema za prijedlog modela - obuhvaća analizu radnih mjesta te izradu profila za svako radno mjesto: opis radnih zadataka i odgovornosti, ali i potrebna znanja i kompetencije.
 2. Prijedlog i definicija elemenata modela:
  • Model praćenja radnog učinka
   • kako se prati – kako nam teče proces postavljanja i praćenja ciljeva, procjena kompetencija i izrada razvojnog plana
   • što se prati – kriteriji uspješnosti pojedinog radnog mjesta (odabir ciljeva i/ili kompetencija)
   • tko prati – uključenost pojedinih djelatnika u proces procjene
   • kada se prati – definiranje situacija u kojima se provodi procjena radnog učinka te učestalost procjene / razgovora tijekom godine
  • Model nagrađivanja
   • naglasak na razvoj i/ili financijsko nagrađivanje
   • individualno i/ili timsko nagrađivanje
   • dodatne beneficije
 3. Priprema za implementaciju je vrlo često zanemaren korak pri razvoju novog sustava upravljanja radnim učinkom. Bez komunikacije sustava svim djelatnicima, edukacije menadžera za praćenje radnog učinka djelatnika kao i potrebne dodatne dokumentacije mala je vjerojatnost da će novi sustav biti učinkovit i dati dodanu vrijednost kompaniji.

... za one koji žele znati više...

Da bismo sustavno, objektivno i učinkovito odgovorili na pitanje "koga nagraditi?", "tko je spreman za promociju?", "kome je potreban dodatni razvoj  kompetencija?" nužno je postojanje sustava upravljanja radnim učinkom.

Praćenje radnog učinka djelatnika predstavlja kontinuirani proces utemeljen na kontinuiranoj komunikaciji s ciljem poboljšanja učinka. Njime se omogućuje upravljanje realizacijom poslovnih ciljeva pojedinaca, timova i same kompanije.

Praćenje radnog učinka uključuje definiranje kriterija uspješnosti svakog djelatnika ili tima, svakodnevno praćenje rada, ocjenjivanje u zadanim ciklusima, povratnu informaciju o uspješnosti i rezultatima te nagradu.

 1. Definiranje kriterija uspješnosti svakog djelatnika ili tima podrazumijeva dogovor i definiranje ciljeva koji se trebaju postići u narednom vremenskom periodu. Uz ciljeve, definirane su i kompetencije nužne za uspješno obavljanje radnih zadataka na određenom radnom mjestu. Na taj način dobiva se odgovor „koliko“ je djelatnik postigao (ciljevi) i „kako“ je to postignuto (kompetencije).
 2. Svakodnevno praćenje rada je nezaobilazni element učinkovitog sustava. Podrazumijeva npr.: usmjeravanje u radu, kontinuirano davanje povratne informacije o dobro i/ili loše izvedenim aktivnostima...
 3. Ocjenjivanje djelatnika na prethodno definiranim kriterijima (ciljevi i kompetencije) obično se radi jednom ili dva puta godišnje. Osim postignutih rezultata godišnji razgovor podrazumijeva i pregled realiziranih razvojnih aktivnosti.
 4. Ovisno o rezultatima ocjenjivanja djelatnik može dobiti neku od nagrada: povećanje plaće, bonus, promociju na zahtjevnije radno mjesto, dodatno školovanje, dodatne beneficije...
Registracija
Artis Rei d.o.o. za upravljanje ljudskim resursima
II. gajnički vidikovac 20, 10000 Zagreb
mob.: +385 91 532 6990
info@artis-rei.hr | barbara@artis-rei.hr
Artis Rei d.o.o. © 2013. Sva prava pridržana.
razvoj: Radiona