Usluge i
projekti

Modeli nagrađivanja i motivacije

Modeli nagrađivanja, posebno materijalnog nagrađivanja predstavljaju veliki udio ukupnih troškova tvrtke (10-70%, ovisno o području rada). Stoga, nikako ne smiju biti zanemareni ili postavljeni na "odokativnim" mjerama.

Učinkoviti modeli nagrađivanja nisu "povećanje plaće" već pronalaženje optimalnog programa nagrade koji si može priuštiti tvrtka, koji će zadovoljiti djelatnike i koji je adekvatno pozicioniran na tržištu.

Drugim riječima, modeli nagrađivanja i motivacije moraju biti smješteni u poslovnu realnost tvrtke jer u protivnom, nemaju smisla. Odnosno, trebaju biti povezani s poslovnom strategijom tvrtke i potrebama djelatnika. Samo na taj način bit će zadovoljene potrebe tvrtke (vlasnika), ali i djelatnika te samo takav balansirani pristup osigurava visoku angažiranost i motivaciju!

Artis Rei pomoći će Vam izraditi optimalne modele nagrađivanja i motivacije koji:

 • povezuju nagradu s postignućem pojedinca, timova i/ili tvrtke
 • osiguravaju kompetitivni i drugačiji "paket nagrade"
 • osiguravaju optimalne iznose s obzirom na tržišnu ponudu
 • su iskomunicirani djelatnicima i prihvaćeni od strane djelatnike
 • su iskomunicirani nadređenima i prihvaćeni od strane nadređenih menadžera
 • pozitivno utječu na angažiranost i motivaciju djelatnika

... za one koji žele znati više...

Da bismo prethodno i ostvarili, moramo se upoznati s Vašim poslovanjem, strategijom, ključnim pokazateljima izvrsnosti (KPI), demografskim karakteristikama djelatnika i samom organizacijskom kulturom.

Stoga, ćemo:

 • pregledati postojeći model nagrađivanja i utvrditi koliko je povezan s poslovnom strategijom
 • provesti dodatna istraživanja organizacijske klime i percepcije djelatnika, a kako bismo saznali kako djelatnici percipiraju postojeći sustav nagrađivanja
 • utvrditi koju poruku postojeći sustav nagrađivanja šalje djelatnicima, a vezano za to što je važno djelatnicima i što se zapravo nagrađuje
 • provesti internu usporedbu radnih mjesta
 • definirati platne razrede, bonus sheme i beneficije za pojedinu grupu radnih mjesta
 • provesti tržišnu usporedbu radnih mjesta i definirati optimalne iznose za pojedinu grupu radnih mjesta
 • razraditi model nagrađivanja za menadžerske / ključne pozicije
 • pomoći Vam u komunikaciji i implementaciji postavljenih modela nagrađivanj

Platni razredi, bonus sheme i beneficije

Koliko platiti djelatnike, a ujedno ih ne gledati kako odlaze u konkurenciju? Jedno je od težih pitanja koja muče poslodavce.

Artis Rei Vam može pomoći razviti kompetitivni sustav koji ujedno odražava i postignuće tvrtke i postignuće pojedinca:

 • povezivanje povećanja plaće i postignuća pojedinca ("Koliko je vrijedan rezultat djelatnika?")
 • različito nagrađivanje različito zahtjevnih i/ili važnih pozicija ("Koliko je važna / vrijedna pozicija?")
 • adekvatno nagrađivanje sukladno tržišnom položaju ("Koliko plaća branša?" ili "Koliko plaća konkurencija?")

Interna i tržišna usporedba radnih mjesta

Interna usporedba radnih mjesta (ne djelatnika!) ima za svrhu utvrđivanje vrijednosti i težine svakog pojedinog radnog mjesta u tvrtki. Time je omogućeno da ista radna mjesta imaju: isti platni razred, isti % varijabilne plaće ili bonusa, iste beneficije, istu vrstu kriterija praćenja uspješnosti…

Tržišna usporedba radnih mjesta govori nam o tome koliko se na tržištu vrednuju isti i/ili slični poslovi, odnosno kakve nagrade primaju djelatnici u drugim tvrtkama, a na poslovima iste odgovornosti.

Nagrađivanje menadžerskih / ključnih pozicija

Klijentima pomažemo u razradi sustava nagrađivanja menadžerskih / ključnih pozicija, ovisno o njihovim odgovornostima i ovisno o tržišnoj ponudi. Klijente savjetujemo u izradi paketa nagrade koji uključuje: iznos plaće, iznos bonusa (% godišnje plaće) i/ili udio profita, vrstu službenog automobila, trajanje otkaznog roka i iznos otpremnine, eventualno dodatne beneficije i dugoročne nagrade koje dodatno usmjeravaju menadžere na dugoročne rezultate (udio u vlasništvu, dionice…)

Registracija
Artis Rei d.o.o. za upravljanje ljudskim resursima
II. gajnički vidikovac 20, 10000 Zagreb
mob.: +385 91 532 6990
info@artis-rei.hr | barbara@artis-rei.hr
Artis Rei d.o.o. © 2013. Sva prava pridržana.
razvoj: Radiona